Skip to main content

Żeglarski czardasz

Kiedy w sercu pusto, źle – grzbiety fal dokoła, | d A d
Gdy tęsknota duszę rwie – pochyla się głowa, | d A d
A kiedy krzyczeć chcesz, stały ląd przywołać – | G d A d
Zaśpiewaj piosnkę tę, jeśli tylko zdołasz. | g d A d

Ref.: Jeszcze tylko kilka mil szybko przepłyniemy, | d A d
Jeszcze tylko kilka chwil w porcie odpoczniemy. | d A d
Wiatr nam czardasza gra, żagli płótno śpiewa | G d A d
I płynie piosnka ta, tam gdzie szumią drzewa. | G d A d

Jakoś wtedy lżej ci jest, nawet się uśmiechasz
I stać cię na każdy gest, i już się nie wściekasz.
Zęzy – cóż, taki los, bosman nie wybiera,
Smutek uleciał precz, w sercu radość wzbiera.
Ref.

Czardasz smutki goni precz, wszystkich rozwesela,
Nie jest ważna żadna rzecz, kiedy gra kapela,
Gitara, parę strun, głosów tłum schrypnięty,
Marynarski chór, w pokład tłuką pięty.
Ref.