Skip to main content
  • budynki w Wielkiej
    witaj w
    Krainie Wielkich Jezior

    "Ląd został stworzony, aby zapewnić miejsce dla łodzi, które mogą odwiedzać" - Brooks Atkinson

11 438

Populacja

10.87

km2 powierzchni

9 946 201

Wydatki inwestycyjne w 2024

95 910 422

Dochody budżetu gminy