Skip to main content
  • budynki w Wielkiej
    witaj w
    Krainie Wielkich Jezior

    "Ląd został stworzony, aby zapewnić miejsce dla łodzi, które mogą odwiedzać" - Brooks Atkinson

Słownik terminów żeglarskich


BAK
1. pokład górny statku w części dziobowej, od dziobnicy do fokmasztu
2. pokład nadbudówki dziobowej

BARK
żaglowiec o 3-5 masztach, z których ostatni ma ożaglowanie gaflowe, zaś pozostałe ożaglowanie rejowe
 
BARKENTYNA
szkunerbark, żaglowiec 3-5 masztowy, 1 lub 2 przednie maszty mają ożaglowanie rejowe, a pozostałe skośne, zazwyczaj gaflowe
 
BEZAN
1. jako pierwszy człon wyrazów złożonych określa część omasztowania, ożaglowania i olinowania bezanmasztu
2. bezanżagiel, żagiel na ostatnim maszcie
 
BOM
dolne, poziome, ruchome drzewce żagla, jednym końcem umocowane przegubowo do masztu


BRAS
lina do obracania rei w płaszczyźnie poziomej

BRYGANTYNA
szkunerbryg, żaglowiec, 2-masztowy z przednim masztem o ożaglowaniu rejowym i tylnym o ożaglowaniu gaflowym

BUKSZPRYT

rodzaj pochyłego masztu (drewniane lub metalowe belki) umocowanego do dziobnicy i wystającego ukośnie do góry przed dziób, służące do umocowania sztagów dla trójkątnych żagli przednich

CUMA
lina służąca do mocowania statku przy nadbrzeżu portowym

DRYF
znoszenie statku z kursu przez wiatr lub wodę

DZIOBNICA
stewa przednia, wiązanie dziobu łączące obie burty statku, stanowi przedłużenie stępki

DŻONKA
chiński statek drewniany o 3-5 masztach i ciężkim, pękatym kadłubie, o małym zanurzeniu, z obszerną nadbudówką z trzciny i szerokimi prostokątnymi żaglami plecionymi z włókien roślinnych

FAŁ
lina wchodząca w skład takielunku ruchomego służąca do podnoszenia żagli i rei ruchomych

FLAGLINA
1) linka flagsztoku do podnoszenia bandery lub proporca
2) linka do podnoszenia flag sygnałowych

FLAGSZTOK
dziobowe lub rufowe drzewce do podnoszenia bandery lub proporca

FOK
trójkątny żagiel przedni podnoszony na foksztagu

FOKMASZT
pierwszy, licząc od dziobu, pionowy maszt na statku

GAFEL
ukośne, ruchome, górne drzewce czworokątnego żagla oparte jednym końcem (piętą) ślizgowo o maszt i podnoszone wzdłuż niego za pomocą fału lub umocowane na stałe do masztu

GALEON
1) żaglowy okręt wojenny lub statek handlowy o pękatym kadłubie i ozdobnym dziobie z wysoką ozdobną rufą, początkowo 4-, później 3-masztowwy, dwa maszty przednie z ożaglowaniem rejowym, trzeci z żaglem łacińskim (trójkątnym) na długiej skośnej rei
2) w XII wieku nazwa małej galery z jednym rzędem wioseł

GROT
1) jako pierwszy człon wyrazów złożonych określa części omasztowania, ożaglowania i olinowania grotmasztu
2) skrócona nazwa grotmasztu lub grotżagla

JACHT
statek żaglowy do żeglugi w celach sportowych i turystycznych, różnorodnej budowy i ożaglowania, jedno lub wielokadłubowy, nie służący do celów zarobkowych

KABEL
1/10 mili morskiej, tj. 185,2m

KAPOK
żeglarska kamizelka ratunkowa

KARAWELA
jednopokładowy statek żaglowy z XV-XVI wieku, przeważnie trójmasztowy, o ożaglowaniu rejowym dwóch wyższych masztów i skośnym trzeciego, przeważnie uzbrojony w działa

KIL
patrz STĘPKA

KLIPER
bardzo szybki żaglowiec handlowy z połowy XIX wieku, o smukłym kadłubie i zaostrzonym dziobie, zwykle 3-masztowy o ożaglowaniu rejowym

KUK
nazwa kucharza na statku

KOKPIT
pomieszczenie dla załogi w części rufowej statku

LOG
przyrząd nawigacyjny do mierzenia drogi przebytej przez statek lub jego prędkości

MILA MORSKA
odległość równa długości łuku południka ziemskiego, odpowiadająca 1 minucie kątowej (1852m)

ODBIJACZ
sprężysta poduszka (ochraniacz) wywieszona za burtę statku podczas manewrów, chroniąca kadłub przed uszkodzeniem (nie mylić z pojęciem OBIJACZ, które oznacza obijającego się członka załogi, który robi za zbędny balast)

PEŁNOREJOWIEC
żaglowiec ze wszystkimi masztami rejowymi

REJA
poziome, ruchome drzewce omasztowania, zawieszone w środku długości na maszcie, na którym powieszony jest żagiel rejowy.

RUF
A
tył statku

STEWA
część szkieletu statku, przedłużenie stępki, w części dziobowej stępka przechodzi w stewę dziobową (dziobnicę), w rufowej w stewę rufową (tylnicę)

STĘPKA
środkowe, wzdłużne denne wiązanie szkieletu kadłuba

SZKUNER
żaglowiec o 3-5 masztach z ożaglowaniem skośnym, zwykle gaflowym, z bezanmasztami wyższymi lub równymi pozostałym masztom

SZOT
linka służąca do podciągania żagla i ustawianiu go odpowiednio do wiatru

SZTAG
lina stalowa mocująca maszt od strony dziobu

TAKIELUNEK
stałe lub ruchome olinowanie statku

TOP
wierzchołek drzewca pionowego, np. masztu

TRAWERS
kierunek prostopadły do osi symetrii statku i jego kursu

WĘZEŁ
morska jednostka prędkości równa 1 mili morskiej na godzinę

ZĘZA
1. dno statku przy stępce, gdzie zbiera się przeciekająca do kadłuba woda
2. zakryty przewód ściekowy na dnie statku

Logowanie

30.000+

Populacja

128k

m2 powierzchni

5k

Zrealizowanych programów

400 mln

Rocznego budżetu