Skip to main content

Czarna rafa

Kiedy szliśmy do Australii | eDe
Była ciemna głucha noc | eDe
Krzyż południa znaczył drogę |GD
Nagle ciszę przeszył głos | CH7e

Ref.: Hej do żagli chłopcy wraz | eDe
Hej tam ster lewo na burt | eDe
Widmo śmierci bliskie było | GD
Lecz łaskawy był nam Bóg | CH7e

Tam na kursie coś się czerni
Sterczą z morza ostre kły
Stary pobladł gdy to ujrzał
Lecz nie stracił zimnej krwi
Ref.
Każdy sprężał się jak mógł
I choć handszpak spływał krwią
Nikt z nas siły nie żałował
Okręt wolno robił zwrot
Ref.

Jeszcze tylko kilka chwil
Jeszcze tylko rumby trzy
Jak od rufy nie powieje
Ominiemy rafy kły
Ref.
Okręt wrócił na swój kurs
Rafy cień za rufą znikł
Wszyscy chłopcy legli w kojach
Ale zasnąć nie mógł nikt
Ref.
Dzisiaj grozę tamtych chwil
Czasem widzę w moim śnie
I dziękuję za to Panu
Że nie zległem gdzieś na dnie
Ref.