Skip to main content

SZLAK RZEKI ROSPUDA (74km)

0,00 km Spływ rozpoczynamy na pn. skraju wsi Czarne (schronisko PTSM, PKS) lub przy mostku na trasie Filipów - Dubeninki nad jez. Rospuda (po prawej stronie drogi, na końcu stromego zjazdu).

1,40 km W pd. - wsch. krańcu jez. Czarnego odnajdujemy wypływ na jez. Rospuda o zbyt małym dla kajaków przepływie - konieczna przenoska (ok.20-30 m). Na prawo, zaraz za przesmykiem, dogodne miejsce na biwak.

1,50 km Wypływ na jez. Rospuda. Na prawym brzegu wieś Supienie a poniżej, wąskie jez. Wysokie - pole biwakowe. W pd. części jez. Rospuda, przy prawym brzegu, wyspa.

7,00 km Na krańcu jeziora przepływ (utrudniony) na jez. Kamienne. Na lewym brzegu pole biwakowe.

9,00 km Na końcu jeziora wypływ dalszego odcinka rzeki Rospudy. Na odcinku mostku i za nim należy przeprowadzić kajaki ze względu na płytką wodę o wartkim nurcie oraz kamieniste dno.

10,00 km Most na trasie nr 652 Suwałki - Kowale Oleckie z kamienistym bystrzem i metalową rurą pod wodą. Dalej koryto staje się bardzo kręte, miejscami wąskie i płytkie - z kamienistymi mieliznami i powalonymi drzewami. Konieczne jest przeciąganie i przeprowadzanie kajaków.

13,50 km Dopływamy do jez. Długiego. Po prawej wieś Garbaś a po lewej wieś Szafranki. Niedaleko od wypływu most, za nim, u podnóża wsi Szafranki, pole biwakowe.

16,50 km W wodzie pojawiają się płytko zanurzone lub wystające paliki drewniane, będące pozostałością umocnienia brzegów.

18,50 km Po lewej wieś Zusno. Miejsce do obozowania.

22,00 km Most drogowy na trasie Filipów - Bakałarzewo (przepływ pod mostem niezbyt bezpieczny). Ok. 200m za mostem wypływ do jez. Garbaś. Po prawej (zachodniej) stronie jeziora, naprzeciw ujścia Rospudy, pole biwakowe. Dogodne miejsce biwakowe znajduje się także w pd. - zach. części jeziora, obok ośrodka wypoczynkowego.

23,30 km Z południowego zwężenia jez. Garbaś (na lewo od ujścia rzeki) wpływ dalszej części Rospudy.

24,30 km Ujście do śródleśnego jez. Głębokiego. Wpływu dalszego odcinka rzeki należy szukać z.lewej strony jeziora przy jego południowym krańcu. Występują piaszczysto - kamieniste mielizny, ostre zakręty o szybkim i głębokim nurcie. Spływ utrudniają także niskie, drewniane kładki.

28,80 km Rozlewisko i młyn w Bakałarzewie. Kajaki przenosimy lewym brzegiem (ok. 50 m) w.okolice mostu i wodujemy.

29,00 km Wypływ na jez. Sumowo. Przy końcu prawego brzegu wieś Sadłowina a w środkowej części lewego brzegu pole biwakowe.

32,70 km Wypływ w pd. zwężeniu jeziora.

34,30 km Most w Kotowinach. Przepływ niezbyt bezpieczny.

35,50 km Ujście Rospudy do jez. Okrągłego. W pd. - wsch. części jeziora, niewielka wyspa. Kontynuując spływ trzymamy się prawego brzegu.

36,00 km Wypływ Rospudy przy prawym brzegu jeziora.

37,00 km Wpływ do jez. Bolesty. Na lewym brzegu, przy ujściu i 2-4,5km w dół znajdują się pola biwakowe. Po prawej, w dolnej części jeziora, wieś Ludwinowo.

42,50 km Zwężające się jezioro przechodzi w rzekę. Po prawej wieś Raczki Małe.

43,00 km Elektrownia wodna. Przenoska kajaków (ok. 100 m) prawą stroną.

46,00 km Most kolejowy na trasie Suwałki - Olecko.

47,00 km Most drogowy na trasie nr 654 Suwałki - Olecko. Po prawej stronie wieś Raczki. Poniżej Rospuda wypływa na tereny leśne wchodzące w skład Puszczy Augustowskiej.

48,50 km Mostek na drodze do Dowspudy. Przed nim miejsce na biwak.

52,00 km Most drogowy na trasie Raczki - Augustów oraz wieś Chodorki.

54,30 km Po prawej wieś Jaśki. Naprzeciwko niej miejsce na biwak. Rozpoczyna się drugi przełom Rospudy. Trudny, trzykilometrowy odcinek spływu.

57,60 km Z lewej drewniany most, pole biwakowe oraz strumyk łączący Rospudę z jez. Jałowo.

61,10 km Most drogowy. Po lewej leśniczówka Topiłówka. Ok. 3 km dalej ostatnie miejsce do biwakowania.

68,50 km Po lewej ujście rzeki Blizny. Ok. 600 m dalej, wieś Szczerba (sklep, PKS).

70,80 km Ujście do jez. Rospuda. Płyniemy wzdłuż jeziora. Po prawej stronie brzegu wyspa Wianek, dalej, po lewej półwysep Goła Zośka. Płynąc dalej, przepływamy cieśninę łączącą jez. Rospuda z jez. Necko i mijając z lewej ujście kanału dopływamy na lewo do przystani w.Augustowie, gdzie kończymy spływ.

źródło: http://mazury.info.pl