0,00 km Początek szlaku na wypływie z jez. Roś. Na lewo od wypływu pole biwakowe.

0,80 km Most kolejowy w Piszu na trasie Szczytno - Ełk.

1,10 km Most drogowy na trasie nr 644 Łomża - Giżycko w Piszu. Z Pisza połączenie kolejowe do Ełku i Olsztyna oraz autobusowe we wszystkich kierunkach.

6,00 km Po lewej miejsce biwakowe oraz ujście rzeczki Szparki.

17,30 km Most drogowy. Nieco wcześniej, na lewym brzegu, dogodne miejsce biwakowe.

26,00 km Most drogowy w Jeżach, po lewej wieś.

30,50 km Drewniany most. Ok. 600 m na lewo wieś Wincenta. Po prawej dogodne miejsce biwakowe. Nieco wcześniej, po lewej ujście rzeki Wincenty.

35,30 km Drewniany most w Koźle. Wieś po obu stronach rzeki.

40,50 km Po prawej ujście rzeki Rybnicy. Po lewej wieś Waszki i Dudy Nadrzeczne a po prawej Szablaki i Popiołki.

42,70 km Most w Ptakach na trasie nr 647 Myszyniec - Stawiski. Po lewej wieś.

47,50 km Po prawej ujście rzeki Turośl.

54,50 km Most. Po lewej wieś Cieciory.

68,00 km Most na drodze Kolno - Dębniki - Zbójna we wsi Dobrylas, a po lewej Piasutno Żelazne. Dalej brzegi Pisy z dobrymi miejscami biwakowymi.

71,00 km Po lewej ujście rzeki Skrody.

79,60 km Most drogowy na trasie nr 648 Morgowniki - Stawiski. Po prawej wieś Morgowniki, a.w niej stanica wodna i pole biwakowe.

80,40 km Ujście Pisy do Narwi.

źródło: http://mazury.info.pl