Skip to main content

Człowiek człowiekowi

Człowiek człowiekowi

słowa: Edward Stachura
muzyka: Krzysztof Myszkowski

   g                  d
Człowiek człowiekowi wilkiem
   F                    g
Człowiek człowiekowi strykiem
 g                     d
Lecz ty się nie daj zgnębić
 F                    g
Lecz ty się nie daj spętlić

Człowiek człowiekowi szpadą
Człowiek człowiekowi zdradą
Lecz ty się nie daj zgładzić
Lecz ty się nie daj zdradzić

   a                  e
Człowiek człowiekowi pumą
   G                   a
Człowiek człowiekowi dżumą
 a                   e
Lecz ty się nie daj pumie
 G                    a
Lecz ty się nie daj dżumie

Człowiek człowiekowi łomem
Człowiek człowiekowi gromem
Lecz ty się nie daj zgłuszyć
Lecz ty się nie daj skruszyć

   h                  fis
Człowiek człowiekowi wilkiem
 A                    h
Lecz ty się nie daj zwilczyć
   h                   fis
Człowiek człowiekowi bliźnim
     A                   h      A h
Z bliźnim się możesz zabliźnić